5 Benefits of challenging yourself and setting goals - Kendal Mint Co®

5 voordelen van jezelf uitdagen en doelen stellen

Voordelen-van-jezelf uitdagen

Waarom zou je jezelf uitdagen? Waarom zou je doelen stellen? Of het nu gaat om het lopen van een marathon, het fietsen van 160 kilometer of het afleren van een slechte gewoonte. Jezelf uitdagen en doelen stellen is ongelooflijk gunstig, niet alleen voor je geestelijke gezondheid, maar ook voor je persoonlijke welzijn.


Geef jezelf een doel, een ‘waarom’

Bewijs voor uzelf dat u de leiding heeft over uw leven en dat uw eigen beslissingen bepalend zijn voor uw toekomst. Door jezelf uit te dagen, heb je een reden om 's ochtends op te staan. Het is goed gedocumenteerd dat mensen die een doelgericht leven leiden, gezonder en langer leven...


Leef gezonder en langer 

Het is bewezen dat een actievere levensstijl met een uitgebalanceerd dieet de levensduur en de kwaliteit van uw fysieke leven verlengt. Maar wist je dat het ondernemen van dingen buiten je comfortzone ook een ontzettend positieve invloed heeft op je hersenfunctie. Op de korte termijn houdt het het leven interessant, op de lange termijn is het bewezen dat het cognitieve achteruitgang helpt tegengaan, zelfs dementie en de ziekte van Alzheimer.


Overwinnen en vooruitgang 

Je kunt je doelen stellen, maar het is eigenlijk de uitdaging zelf (hoe je daar komt) die ze zal verwezenlijken en de persoon zal creëren die je wilt zijn. Het clichécitaat ‘Het gaat niet om de bestemming, het gaat om de reis’ wordt steeds relevanter.


Verbeter uw omgeving 

Elke keer dat je een nieuwe uitdaging overwint, laat je weer een positieve bouwsteen achter voor het leven dat je nu leeft.


Bouw eigenwaarde op 

Het overwinnen van uitdagingen door keuze of door andere factoren leidt tot een gevoel van voldoening en bouwt vertrouwen op. Ben je ergens niet goed in, maar wil je wel beter worden? Oefen en onderneem actie, want zelfs als je niet de beste wordt, ben je nog steeds beter dan voorheen (daarom zeggen we: vier elke kleine overwinning).

Terug naar blog

5 voordelen van jezelf uitdagen en doelen stellen

FAQ's